PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-member-south4

ชื่อสมาชิก ชื่อสโมสร
นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
ตำแหน่ง: ประธานชมรม
ชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
21/ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร: 089-659-6447
นายเมธาศักดิ์ มีบุญมาก
ประธานชมรม
ตำแหน่ง: สามัญ
ชมรมมวยปล้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนนบพิตำวิทยา ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
จ.นครศรีธรรมราช 80160
แฟกซ์: 075-307-290
คุณรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80190
โทร: 075-772-633
นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์
อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง: สามัญ
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
เลขที่ 111 ม.3 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190
โทร: 075-643-161
นายสุธรรม โสภามัง
รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร: 075-619-068
แฟกซ์: 075-619-066
นายมาณพ เสียมไหม
ประธานชมรม
ตำแหน่ง: สามัญ
ชมรมมวยปล้ำโรงเรียนบ้านปากลง
ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร: 087-291-073 (นราวุฒิ อมรชาติ)
นายโชน ช่างกล
เลขาธิการชมรม
ตำแหน่ง: สามัญ
ชมรมการต่อสู้ป้องกันตัว จังหวัดภูเก็ต
140/4 ม.13 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร: 082-531-6888
นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทร: –