PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

tab05

มวยปล้ำเป็นกีฬาเก่าที่มีประวัติยาวนาน ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักใช้อาวุธ มนุษย์รู้จักมวยปล้ำโดยการป้องกันตัวจากศัตรู ถึงอย่างไรก็ตามมวยปล้ำที่กล่าวถึงก็แตกต่างกับปัจจุบันเพราะเป็นการฝึกปล้ำเพื่อความอยู่รอด เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ไฟ การเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ การใช้อาวุธมวยปล้ำจึงเปลี่ยนบทบาทไปกลายเป็นสิ่งบันเทิง ผู้ชายเล่นมวยปล้ำเพื่อทดสอบความแข็งแรง มีอยู่เสมอที่ใช้มวยปล้ำในการคัดเลือกหัวหน้าหรือแม่ทัพในการทำสงคราม ผู้ชนะเลิศจะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุด บางครั้งก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ให้

มวยปล้ำของกรีก
ชาวกรีกสนับสนุนการแข่งขันกีฬามาก การฝึกฝนของเขามุ่งมันส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สมส่วนซึ่งถือว่าร่างกายที่ได้สัดส่วนคือความสวยงาม ชาวกรีกเห็นว่ามวยปล้ำเป็นกีฬาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เป็นวิธีเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงสุขภาพให้ดีเลิศเน้นความสวยงามที่ไม่ต้องประดับด้วยเครื่องแต่งกายที่หรูหรา

กวีของกรีก กล่าวได้ว่า เคยมีการแข่งขันมวยปล้ำระหว่างเทพเจ้าซีอุสและเทพโครโรนอส และในการแข่งขันนี้ทำให้เกิดการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นครั้งแรก ท่าทางของการปล้ำถูกจารึกไว้ในเหรียญและแจกันของชาวกรีก ชาวกรีกถือว่ากีฬามวยปล้ำเป็นศิลปะที่เจริญแล้วนักมวยปล้ำสามารถเอาชนะคนที่มีพละกำลังมากมาย แต่ปราศจากปัญญาความคิดได้ นักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ของกรีกคือ ไมโล เคยชนะในโอลิมปิกถึง ๖ ครั้ง การฝึกความแข็งแรงของเขาคือการแบกลูกวัววิ่งไปรอบๆ สนาม เป็นการฝึกโดยการใช้น้ำหนักเพิ่มความแข็งแรง

005

“เคยมีการแข่งขันมวยปล้ำระหว่างเทพเจ้าซีอุสและเทพโครโรนอส และในการแข่งขันนี้ทำให้เกิดการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นครั้งแรก ท่าทางของการปล้ำถูกจารึกไว้ในเหรียญและแจกันของชาวกรีก ชาวกรีกถือว่ากีฬามวยปล้ำเป็นศิลปะที่เจริญแล้วนักมวยปล้ำสามารถเอาชนะคนที่มีพละกำลังมากมาย แต่ปราศจากปัญญาความคิดได้”

มวยปลํ้าของโรมัน
ชาวโรมันรู้จักมวยปล้ำมานานประมาณ ๕๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราช ชาติที่นํามวยปล้ำมาให้ชาวโรมันรู้จักคือ อีทูเรีย เป็นชนชาติโบราณอยู่แถบเอเชียไมเนอร์ ต่อมาอพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ทางตะวันตกของแหลมอิตาลี ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอำนาจ ดังนั้นการเล่นมวยปล้ำของโรมันจึงคล้ายมวยปล้ำแถบเอเชีย ซึ่งมีการปล้ำที่ไม่สวยงาม ใช้ต่อความแข็งแรงปะทะกัน หลังจากโรมันเอาชนะกรีก โรมันก็รับเอาวัฒนธรรมของกรีกมา รวมทั้งมวยปล้ำด้วย ทำให้เกิดการผสมผสานกันเกิดเป็นการปล้ำแบบใหม่ซึ่งเรียกวา เกรกโก -โรมัน ซึ่งมีเล่นมาจนถึงปัจจุบัน แต่การเล่นแบบปัจจุบันก็แตกต่างไปจากสมัยโรมันมาก

มวยปล้ำในสมัยกลาง
คนในสมัยกลางนิยมเล่นมวยปล้ำมาก คนดูมวยปล้ำเหมือนดูมหรสพอย่างหนึ่ง เมื่อมีงานรื่นเริงก็จะมีการแข่งขันมวยปล้ำทุกครั้ง พระมหากษัตริย์จะพอพระทัยมากหากนักกีฬาในชาติชนะเลิศ เพราะเป็นการแสดงว่าคนในกองทัพแข็งแรง มวยปล้ำในอังกฤษเจริญมาก ในสมัยนี้มีการแข่งขันระหว่างชาติหลายครั้ง ประเทศที่เข้าแข่งขันเป็นประจำได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส ที่สนาม Cloth of Gold

มวยปล้ำในประเทศไทย
มวยปล้ำในประเทศไทยไม่มีแบบแผนโดยเฉพาะ แต่สอดแทรกอยู่ในศิลปะมวยไทย กระบี่กระบอง เช่น การปล้ำตีเข่า การปล้ำที่เป็นแบบแผนเรื่องการปล้ำเชื่อว่าแขกอินเดียเป็นผู้นำเข้ามาเล่นเป็นครั้งแรก เป็นแบบเกรกโก-โรมัน

ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ นายเจือ จักษุรักษ์ ได้เปิดสถานบริหารกายขึ้น มวยปล้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งในสถานบริหารกายนี้ แต่ลักษณะการปล้ำเป็นแบบมวยปล้ำอาชีพที่แพร่หลายทางโทรทัศน์เช่นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากเห็นว่าเป็นอันตราย

มวยปล้ำแบบฟรีสไตล์ สืบความได้วาเข้ามาในประเทศไทยโดยอาสาสมัครชาวอเมริกันเข้ามาช่วยวางรากฐานด้านพละศึกษาและได้ทำการสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย วิชามวยปล้ำถูกบรรจุในหลักสูตร ปกศ.สูง (พลศึกษา) จนปัจจุบัน มวยปล้ำเป็นวิชาเลือกหมวดศิลปะป้องกนตัว แต่นักศึกษาไม่ค่อยนิยมเลือก

สมาคมมวยปลํ้าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเนื่องจากไทยเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๕ (๒๕๐๘) ต้องจัดมวยปล้ำสมัครเล่น โดยมีนายกสมาคมมวยปล้ำญี่ปุ่นช่วยเหลือแนะนำและส่งโค้ชมาช่วยฝึกสอนมวยปล้ำชาวไทย มีนายเจือ จักษุรักษ์ เป็นนายกสมาคมฯ นายธานิต คงมนต์ เป็นเลขาธิการ นายกสมาคมฯ คนต่อมาคือ พล.อ.เต็ม หอมเศรษฐี เลขาธิการคือ นายประทีป พานิชชาติ
ปี ๒๕๓๖ มวยปล้ำเริ่มฟื้นฟูเมื่อ พล.อ.อ.ประวิช พจน์ประพันธ์ เป็นนายกสมาคมฯ น.อ.อํานวย ทาเวียง เป็นเลขาธิการ นายประทีป พานิชชาติเป็นฝ่ายเทคนิค

หลังจากได้มาอยู่ในการบริหารงานของกองทัพอากาศก็ ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับทั้งด้านตัวนักกีฬา, โค้ช และผู้ตัดสิน

ต่อมาได้เปลี่ยนนายกสมาคมฯ จาก พล.อ.อ.ประวิชฯ เป็นพล.อ.อ.ประพัฒน์ วีนะคุปต์ ต่อมาเป็น พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และท่านปัจจุบันคือ ผศ.วังสรรค์ สุฉันทบุตร ได้มีการพัฒนาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันต่างประเทศ และจัดการแข่งขันภายในประเทศมากขึ้น

ตารางการแข่งขันที่สําคัญประจําปี มีดังนี้

  1. การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่น 10 – 12 ปี, 13 – 15 ปี, 16 – 18 ปี และ 19 ปี ขึ้นไป จัดโดยสมาคมมวยปล้ำฯ รวมกบสมาชิกสโมสร
  2. การแข่งขันมวยปล้ำกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬา
  3. การแข่งขันกีฬาโรงเรียนของสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพละศึกษา)
  4. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  5. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
  6. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
  7. การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
  8. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

ในปี พ.ศ.2551 – 2555 นายวังสรรค์ สุฉันทบุตร เป็นนายกสมาคมฯ ได้มีนโยบายในการพัฒนานักกีฬามวยปล้ำและส่งเสริมกิจกรรมให้กับสมาชิกสโมสร โดยขยายฐานโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศในภูมิภาค และจัดการแข่งขันมวยปล้ำชายหาดในระดับโรงเรียน เพื่อขยายฐานนักกีฬาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เป็นที่นิยมของประชาชนในศูนย์ฝึกกีฬาประจำภาค 5 ภาค ต่อมานายกมวยปล้ำได้พัฒนาระบบการบริหารให้ได้มาตรฐานสากลในระบบแบบแผนที่ชัดเจน และได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๘ สมาคมกีฬานำร่องในการเสนอแผนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเป็นหนึ่งสมาคมกีฬาเดียวในการจัดทำแผน Outcome Mapping ภารกิจหลักหลายอย่างดำเนินไปด้วยดี และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้สมาคมมวยปล้ำฯ จัดแผนยุทธศาสตร์กีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศ พ.ศ.2554 – 2555 บันทึกความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย 16 มิถุนายน 2553 และจากผลงานของนักกีฬาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและศักยภาพในการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ ในการประชุมสหพันธ์มวยปล้ำนานาชาติ (FILA) วันที่ 4-5 กันยายน 2553 ที่มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์มวยปล้ำนานาชาติ(FILA) จึงได้มีมติอนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Cadet Wrestling Championship 2011 ณ กรุงเทพมหานคร และการแข่งขัน World Junior Wrestling Championship 2012 และ Beach Junior and Senior Championship 2012 พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนับได้วาเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก โดยจะมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 70 ประเทศนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่สมาคมฯได้รับ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เช่น สโมสรนักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยโอลิมปิกแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และองค์กรภาครัฐ/เอกชนอื่นๆฯลฯ