PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-central1

ชื่อสมาชิก ชื่อสโมสร
นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ตำแหน่ง: รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
69 ม.3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร: 02-546-1301
แฟกซ์: 02-546-1300
นายสมชาย ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง: รองธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1 หมู่4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
โทร: 035-545-744-6
แฟกซ์: 035-555-263
ว่าที่ร.อ. ดร.เทียนชัย ทองวิชศิลป
ตำแหน่ง: รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
1 ม.7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร: 055-651-090-2
แฟกซ์: 055-651-092
 นายกิตติ ทองทาบ
ตำแหน่ง: รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
137 ม.3 ถ.สมุทรสาคร-โคกงาม ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทร: 034-435-899, แฟกซ์: 034-412-309
นายธงชัย สุขดี
รองอธิการบดี
ตำแหน่ง: สามัญ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
30 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร: 056-737-089,92
แฟกซ์: 056-737-091