PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-central3

ชื่อสมาชิก ชื่อสโมสร
นายเด่ยชัย พ่วงแสงสุข
ประธานชมรม
ตำแหน่ง: สามัญ
 ชมรมมวยปล้ำศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรส
50 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร: 095-864-4009
 คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่ง: สามัญ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร: –
 นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
หมู่3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โทร: 055-791-166
มือถือ: 085-875-3674
 นายชลอ แก้วแตง
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร: 086-204-7698 (สมศักดิ์)
 ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
120/487 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร: 089-073-0837 (กอก)
นายประวัติ สุทธิประภา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
540 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-570-7343 ต่อ 133
แฟกซ์: 02-570-7575
 นายชัยศาสตร์ ช่อฟ้า
ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์กีฬา
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด
(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2)
ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร: 02-426-3041, แฟกซ์:  02-426-2612
 นายเสน่ห์ คุ้มเกตุ
ตำแหน่ง: นายกสมาคม
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร: 055-321-275
แฟกซ์: 055-321-068
 ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดปลายคลองขุนศรี
ตำแหน่ง: ประธานชมรม
ชมรมมวยปล้ำจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี หมู่3 ต.ไทรใหญ่
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร/แฟกซ์: 02-985-5640
 นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
100/1 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โทร: 055-769-099, มือถือ: 085-875-3674
แฟกซ์: 055-769-000
 นายพูลศักดิ์ สัจธรรมนุกูล
ตำแหน่ง: ประธานชมรม
ชมรมมวยปล้ำจังหวัดปทุมธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
69 ม.3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร: 02-546-1301 แฟกซ์: 02-546-1300
 นายวุฒศักดิ์ เหล็กคำ
ผู้แำนวยการ
ตำแหน่ง: สามัญ
ชมรมมวยปล้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนประชาราชนุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
1/9 ม.9 หมู่บ้านวังจาน ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร: 056-718-052 มือถือ: 085-603-3567
 นายสุรพล อยู่ทรง
ประธานชมรม
ตำแหน่ง: สามัญ
 ชมรมมวยปล้ำวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 034-411-248
แฟกซ์: 034-411-248
 นายเฉลียว คำดี
ประธานชมรม
ตำแหน่ง: สามัญ
 ชมรมมวยปล้ำจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเนินมะปรางวิทยา 460 ม.4 ถ.สากเหล็ก-บ้านมุง
ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โทร: 055-992-145, มือถือ: 081-043-0805, แฟกซ์: 02-546-1300