PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

ภาพกิจกรรม

การอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬามวยปล้ำ ระดับ 3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬามวยปล้ำ ระดับ 3 ในระหว่างวันที่ 29–31ตุลาคม 2559 ณ โรงเรี…

Read  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ASIAN BEACH GAMES DANANG VIETNAM 2016

รวมภาพบรรยากาศการชั่งน้ำหนักและการฝึกซ้อมของนักกีฬามวยปล้ำ ในรายการเเข่งขันมวยปล้ำชิ…

Read  

ภาพบรรยากาศการชั่งน้ำหนักและการฝึกซ้อมของนักกีฬา รายการเเข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย

รวมภาพบรรยากาศการชั่งน้ำหนักและการฝึกซ้อมของนักกีฬามวยปล้ำ ในรายการเเข่งขันมวยปล้ำชิ…

Read  

สาธิตกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรรณบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ทางสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปสาธิตกีฬามว…

Read  

ตรวจประเมินคุณภาพสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 200…

Read  

การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ระดับ 2 จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10–14 กรกฎาคม 2559 ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยแ…

Read