PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย


ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่/เมือง
4-7 ธ.ค. 2559 Southeast Asian Wrestling Championships 2017 กัมพูชา
8-10 ธ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015 สมาคมฯ กกท.
11-17 ม.ค. 2560 มหาวิทยาลัยฮันนัม ประเทศเกาหลีใต้ กกท. กรุงเทพฯ
23-25 ธ.ค. 2559 การคัดเลือกตัว นักกีฬา Asian Junior and Senior Championships 2017 (ครั้งที่1) กรุงเทพฯ
23-25 ธ.ค. 2559 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคกลาง) กรุงเทพฯ
6-8 ม.ค. 2560 ประชุมแผนพัฒนากีฬามวยปล้ำและนโยบาย ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1 สมาคมฯ กกท.
6-8 ม.ค. 2560 ประชุมระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง) สมาคมฯ กกท.
13-15 ม.ค. 2560 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคอีสาน) จังหวัดยโสธร
9-10 ม.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015 ติดตาม IQA สมาคมฯ กกท.
20-24 ม.ค. 2560 โครงการอบรมผู้ตัดสิน Level3 จังหวัดแพร่
22-26 ม.ค. 2560 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคเหนือ) จังหวัดแพร่
20-22 ม.ค. 2560 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคใต้) รร.กีฬานครศรีธรรมราช
27-29 ม.ค. 2560 การคัดเลือกตัว นักกีฬา Asian Junior and Senior Championships 2017 (ครั้งที่2) กรุงเทพฯ
30 ม.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่2 นครราชสีมา
27-30 ม.ค. 2560 การแข่งขันกีฬามวยปล้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครราชสีมา
25 ม.ค.-3ก.พ. 2560 คัดเลือกกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
5-15 ก.พ. 2560 คัดเลือกกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง สระแก้ว
9-13 ก.พ. 2560 คัดเลือกกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ พังงา
15-17 ก.พ. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015 (IQA) สมาคมฯ กกท.
16 ก.พ. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่3 สระแก้ว
18 ก.พ. 2560 เก็บตัวนักกีฬาทีมชายไทย Asian Junior and Senior Championships 2017 นครราชสีมา
 24-26 ก.พ. 2560 การคัดเลือกนักกีฬา  Asian Junior and Senior Championships 2017 (ครั้งที่3)  นครราชสีมา
25-26 ก.พ. 2560 คณะกรรมการประชุมโครงการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ Asian Cadet Championships 2017 สมาคมฯ กกท.
2-3 มี.ค. 2560 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง สมาคมฯ กกท.
9-10 มี.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015 (ตรวจIQA) สมาคมฯ กกท.
16-26 มีนาคม 2560 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ชุมพร, ระนอง
19 มี.ค. 2560 ประชุมกรรมการบริหารและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่4  สพล.ชุมพร
21 มี.ค. 2560 คณะกรรมการประชุมเก็บตัว นักกีฬาทีมชาติ Asian Cadet Championships 2017 (ระบบสรรหา)  สพล.ชุมพร
22 มี.ค. 2560 ติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬามวยปล้า (2560-2564)  สพล.ชุมพร
30 มี.ค.-3 เม.ย. 2560 อบรมผู้ตัดสิน(ระดับชาติ1)  สมาคมฯ/กกท.นครราชสีมา
1-8 เม.ย. 2560 สอบผู้ตัดสิน (ระดับนานาชาติ)  สมาคมฯ/กกท.นครราชสีมา
1 เม.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่5  สมาคมฯ/กกท.นครราชสีมา
1-8 เม.ย. 2560 Southeast Asian Wrestling Championships 2017  สมาคมฯ/กกท.นครราชสีมา
7 เม.ย. 2560 เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ Asian Cadet Championships 2017  สมาคมฯ/กกท.นครราชสีมา
21-23 เม.ย. 2560 โครงการอบรมกีฬามวยปล้ำขั้นพื้นฐาน  สุพรรณบุรี
29 เม.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015  สมาคมฯ/กกท.นครราชสีมา
8 พ.ค. 2560 วิเคราะห์ ติดตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (5 กลุ่ม) สมาคมฯ กกท.
8 พ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่6 เตรียมความพร้อมการแข่งขัน  สมาคมฯ
10-14 พ.ค. 2560 Asian Senior Championships 2017  India, New Delhi
16 พ.ค. 2560 กำหนดตรวจติดตามประเมิน ISO2015  สมาคมฯ กกท.
22-26 พ.ค. 2560 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ระดับ2  กกท.เพชรบูรณ์
15-18 มิ.ย. 2560 Asian Junior Championships 2017 ไทเป ไต้หวัน
20-30 มิ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา
20-25 มิ.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015 สงชลา
29-30 มิ.ย. 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่7 เตรียมความพร้อมการแข่งขัน  ม.สุรนารี นครราชสีมา
3-12 ก.ค. 2560 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.สุรนารี นครราชสีมา
ก.ค. 2560 More than Medals – athletes, Coaching Course  ชลบุรี
20-23 ก.ค. 2560 Asian Cadet Championships 2017 กทม. ประเทศไทย
17 ก.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่8  สมาคมฯ
5-7 ก.ค. 2560 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพธนบุรี
7-9 ก.ค. 2560 การแข่งขันมวยปล้ำ ระดับอุดมศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
9 ก.ค. 2560 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สมาคมฯ กกท.
28 ก.ค.-6 ส.ค. 2560 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่20 นครสวรรค์
1 ส.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่9 เพชรบูรณ์
1-6 ส.ค. 2560 World Junior Championships 2017 Finland, Tempere
16 ส.ค. 2560 อบรมผู้ตัดสินใหม่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน นครศรีธรรมราช
16 ส.ค. 2560 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  นครศรีธรรมราช
16 ส.ค. 2560 การแข่งขันมวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  นครศรีธรรมราช
21-26 ส.ค. 2560 World Senior Wrestling Championships 2017 France, Paris
1-10 ก.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่42 สพล.สุพรรณบุรี
5-10 ก.ย. 2560 World Cadet Championships 2017 Greece, Athens
8 ก.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่10 สพล.สุพรรณบุรี
1 ต.ค. 2560 โครงการสนับสนุนการให้มีกิจกรรมสำหรับคนพิการ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
6-8 ต.ค. 2560 ประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาคมกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็น สมาคมฯ กกท.
29 ต.ค. 2560 โครงการสนับสนุนการให้มีกิจกรรมสำหรับคนพิการบ้านนนทภูมิ นนทบุรี
ต.ค. 2560 คัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
พ.ย. 2560 คัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง
พ.ย. 2560 คัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ย. 2560  คัดเลือกเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ
4-5 พ.ย. 2560 ประชุมปัญหาอุปสรรค/แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข บริหารจัดการความเสี่ยง สมาคมฯ กกท.
7 พ.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่11 สมาคมฯ กกท.
1-2 ธ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ISO2015 สมาคมฯ กกท.
7-9 ธ.ค. 2560 ประชุมปัญหาอุปสรรค/แนวทางพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สมาคมฯ กกท.
22 ธ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำ ครั้งที่12 สมาคมฯ กกท.
25-27 ธ.ค. 2560 ประชุมสำนักงาน สรุปแผนงาน และกิจกรรมปีที่ผ่านมา สมาคมฯ กกท.
แผนงานที่ยังไม่ได้กำหนด
โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน และนักกีฬาระดับภูมิภาค
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ (Sport Hero)
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ Sports Hero แห่งชาติ (ระหว่างปีที่ไม่มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ)

***หมายเหตุ: อาจมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม***