PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-calendar
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2559

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่/เมือง
พ.ย. 58 – ก.พ. 2559 เก็บตัวนักกีฬาชายไทย Asian Senior and Asian Qualifying (คาซัคสถาน) นครศรีธรรมราช/ศรีสะเกษ
11-16 ม.ค. 2559 มหาวิทยาลัยฮันนัม ประเทศเกาหลีใต้ นครราชสีมา
26-30 ม.ค. 2559 การแข่งขันมวยปล้ำกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่37
นครศรีธรรมราช
4-7 ก.พ. 2559 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคใต้) นครศรีธรรมราช
7-9 ก.พ. 2559 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา Sports Hero กกท.นครราชสีมา
17-21 ก.พ. 2559 Asian Senior Championships 2016 ประเทศไทย
26-28 ก.พ. 2559 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคอีสาน) อุดรธานี
17-21 มี.ค. 2559 Asian Qualifying OG Tournament 2016 ประเทศคาซัคสถาน
9-19 มีนาคม 2559 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สุพรรณบุรี
27-29 มี.ค. 2559 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคกลาง) สมุทรปราการ
1-3 เม.ย. 2559 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคเหนือ) สพล.สุโขทัย
1-21 เม.ย. 2559 เก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ ประเทศบัลกาเรีย
22-26 เม.ย. 2559 ผู้ตัดสิน (ระดับชาติ National) สพล.สุโขทัย
27 เม.ย.-1 พ.ค. 2559 Southeast Asian Wrestling
Championships 2016
สพล.สุโขทัย
21-25 เม.ย. 2559 1st World Qualifying OG Tournament 2016 ประเทศมองโกเลีย
5-9 พ.ค. 2559 2nd World Qualifying OG Tournament 2016 ประเทศตุรกี
31 พ.ค.-5 มิ.ย. 2559 Asian Junior Championships 2016 ประเทศฟิลิปปินส์
10 มิ.ย.-2 ก.ค. 2559 โครงการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ กกท.เพชรบูรณ์
20-25 มิ.ย. 2559 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ กกท.เพชรบูรณ์
7-10 ก.ค. 2559 Asian Cadet Championships 2016 ประเทศไชนีสไทเป
World Junior Championships 2016
10-14 ก.ค. 2559 โครงการอบรมผู้ฝึกสอน Level 2 กกท.นครราชสีมา
18-28 ก.ค. 2559 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ชลบุรี
31 ส.ค.-9 ก.ย. 2559 การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่41 กระบี่
21-23 ก.ย. 2559 The 5th Asian Beach Games Vietnam ประเทศเวียดนาม
World Cadet Championships 2016
19-21 ส.ค. 2559 อบรมผู้ตัดสินใหม่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน สุโขทัย
22-26 ส.ค. การแข่งขันมวยปล้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สุโขทัย
 22-26 ส.ค. การแข่งขันมวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สุโขทัย
World Senior Wrestling Championships 2016
โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาระดับภูมิภาค รร.กีฬานครศรีธรรมราช
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32
รอบคัดเลือก ระดับภาค
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา

***หมายเหตุ: อาจมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม***