PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-2558
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่/เมือง
 26-28 ม.ค. 2558 การแข่งขันมวยปล้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงราย
 18-20 ก.พ. 2558 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคใต้) รร.นบพิตำวิทยา
 2-7 ก.พ. 2558  มหาวิทยาลัยฮันนัม ประเทศเกาหลีใต้
(ผู้ชาย 6 คน, ผู้หญิง 5 คน)
กกท.หัวหมาก
 6-8 ก.พ. 2558 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคกลาง)
เทศบาล 1 บ้านหนองกะพร้อ
สระแก้ว
การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคอีสาน)
เทศบาล 1 บ้านหนองกะพร้อ
สระแก้ว
การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาคเหนือ) สพล.เพชรบูรณ์
 20-26 มี.ค. 2558 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบุรี
 21 มี.ค. 2558 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 : เวลา 13.30น. จันทบุรี
 20-24 เม.ย. 2558 อบรมผู้ตัดสิน ระดับกลาง ณ สนาม 80 พรรษา นครราชสีมา
 23-27 เม.ย. 2558 Southeast Asian Wrestling Championships 2015 ณ สนาม 80 พรรษา นครราชสีมา
 6-10 พ.ค. 2558 Asian Senior Championships 2015 ประเทศการ์ต้า
 11-15 พ.ค. 2558 การอบรมผู้ฝึกสอนระดับสูง ณ สนาม 80 พรรษา นครราชสีมา
 11-14 มิ.ย. 2558 Asian Junior Championships 2015 ประเทศพม่า
 22-26 มิ.ย. 2558 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา สพล.เชียงใหม่
 9-12 ก.ค. 2558 Asian Cadet Championships 2015 ประเทศอินเดีย
 16-19 ก.ค. 2558 Isuzu Wrestling Championships 2015
ณ สนาม 80 พรรษา
 นครราชสีมา
21-26 ก.ค. 2558 World Junior Championships 2015 ประเทศบราซิล
 25 ก.ค.-3ส.ค. 2558 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่18  ศรีสะเกษ
 การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
 ลำปาง
 2-8 ส.ค. 2558 การอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา โครงการ Sports Hero
ณ สนาม 80 พรรษา
นครราชสีมา
 28-29 ส.ค. 2558 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กกท. กทม.
 25-30 ส.ค. 2558 World Cadet Championships 2015 ประเทศบอสเนีย
 29-31 ส.ค. 2558 อบรมผู้ตัดสินใหม่ประจำปี 2558
 1-6 ก.ย. 2558 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ศรีสะเกษ
การแข่งขันมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ศรีสะเกษ
 7-13 ก.ย. 2558 World Senior Wrestling Championships 2015 สหรัฐอเมริกา
 3-31 ต.ค. 2558 มวยปล้ำสัญจรสมาชิกทั่วประเทศ รร.กีฬา นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ระดับภูมิภาค รร.กีฬา นครศรีธรรมราช
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่32
รอบคัดเลือก ระดับภาค
รร.กีฬา นครศรีธรรมราช
 ธันวาคม 2558 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์

***หมายเหตุ: อาจมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม***