PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-2556
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2556

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่/เมือง
14-15 ม.ค. 2556  จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” สพล.ชลบุรี
1-4 ก.พ. 2556 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
“เมืองแพร่เกมส์” ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
แพร่
15-17 ก.พ. 2556 คัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ และ Junior Asian ครั้งที่ 1 (อายุ 18 ปีขึ้นไป) สพล.สุพรรณบุรี
15-17 ก.พ. 2556 การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ยูธโอลิมปิค ครั้งที่ 1 (อายุ 15-16 ปี) สพล. สุพรรณบุรี
16-17 ก.พ. 2556 การประชุมใหญ่ สหพันธ์มวยปล้ำโลก FILA ภูเก็ต
3 มี.ค. 2556 นักกีฬาชุดซีเกมส์ และ Junior เข้ารายงานตัวเข้าค่ายฝึกซ้อม สพล.สุพรรณบุรี
4 มี.ค. 2556 เริ่มการฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติ ชุดซีเกมส์ และ Junior สพล.สุพรรณบุรี
8-10 มี.ค. 2556 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โซนภาคกลาง
ศูนย์กีฬาบางมด
18-23 มี.ค. 2556 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29
“มหาสารคามเกมส์” (คัดตัว cadet)
รร.สารคามพิทยาคม
18 มี.ค. 2556 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เวลา 13:30 น.  รร.สารคามพิทยาคม
27-29 มี.ค. 2556  จัดการอบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
(โควต้าภาคละ 5 คน)
กกท.
29-31 มี.ค. 2556 คัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ และ Junior Asian ครั้งที่ 2 (อายุ 18 ปีขึ้นไป) สพล.สุพรรณบุรี
18-22 เม.ย. 2556 Asian Senior Championships 2013
(นักกีฬาชุดซีเกมส์และ Junior)
นิวเดลี, อิยเดีย
19-21 เม.ย. 2556 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โซนภาคใต้
เทศบาลหาดใหญ่
19-21 เม.ย. 2556 การแข่งขันมวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศภาตใต้ เทศบาลหาดใหญ่
27-28 เม.ย. 2556 การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ยูธโอลิมปิค ครั้งที่ 2
(อายุ 15-16 ปี)
สพล.สุพรรณบุรี
1 เม.ย. 2556 กำหนดเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ (ไป-กลับ) และ Junior (กกท.สนับสนุนงบ) สพล.สุพรรณบุรี
1-5 พ.ค. 2556 South East Asian Wrestling Championships 2013 ครั้งที่ 2 สพล.สุพรรณบุรี
พ.ค. 2556 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โซนภาคเหนือ
 พิษณุโลก
13-16 มิถุนายน 2556 Asian Junior Wrestling Championships 2013 ภูเก็ต
28-30 มิ.ย. 2556 คัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ และ Junior Asian ครั้งที่ 3 (อายุ 18 ปีขึ้นไป) สพล.สุพรรณบุรี
ก.ค.-ส.ค. 2556 การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬายูธโอลิมปิค ครั้งที่3 (อายุ 15-16 ปี) สพล.สุพรรณบุรี
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนภายใต้กองทุนโอลิมปิค
Olympic Solidality
สพล.สุพรรณบุรี
 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 ภาค
6-7 ก.ค. 2556 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21-29 ก.ค. 2556 กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 สพล.ชุมพร
25-28 ก.ค. 2556 Asian Cadet Wrestling Championships 2013 Ulaanbataar/mongolia
13-18 ส.ค. 2556 World Junior Wrestling Championships 2013
(ดูผลงาน Junior ที่ภูเก็ต)
Sofia/Bulgaria
20-25 ส.ค. 2556 World Cadet Wrestling Championships 2013
(ดูผลงาน Cadet ที่ MGL)
Zrenjanin/Serbian
22-28 ส.ค. 2556 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 16
รร.กีฬาจังหวัดลำปาง
26-27 ต.ค. 2556 การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬายูธโอลิมปิค ครั้งที่ 4
(อายุ 15-16 ปี)
สพล.สุพรรณบุรี
ต.ค. 2556 อบรมผู้ตัดสินใหม่ ประจำปี 2556 แพร่
ต.ค. 2556 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2556
แพร่
ต.ค.-พ.ย. 2556 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่29
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
5 ภาค
23-24 พ.ย. 2556 การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬายูธโอลิมปิค ครั้งที่5
(อายุ 15-16 ปี)
สพล.สุพรรณบุรี
28-29 พ.ย. 2556 ประเมินติดตามผลการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กกท.
11-21 ธ.ค. 2556 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่27 สหภาพพม่า ย่างกุ้ง, พม่า
ธ.ค. 2556  สรุปผลการดำเนินงานสมาคมมวยปล้ำ รอบปี 2556
ม.ค. 2557 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่42 สุพรรณบุรี
ม.ค. 2557 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่41 ขอนแก่น

***สรุปข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556***