PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-2555
ปฏิทินปฏิบัติงานสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2555

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่/เมือง
26-29 ม.ค. 2555 การแข่งขันมวยปล้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 อุบลราชธานี
16-19 ก.พ. 2555 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ (ภาตใต้) พังงา
16-19 ก.พ. 2555 Asian Senior Championships 2012 เกาหลีใต้
3-13 มี.ค. 2555 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่น
8 มี.ค. 2555 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เวลา 13.30 น. รร.บ้านไผ่/ขอนแก่น
28 มี.ค.-1 เม.ย. 2555 Qualify Olympic 2012 ประเทศคาซัคสถาน
25-29 เม.ย. 2555 Qualify Olympic 2012 ประเทศจีน
25-27 เม.ย. 2555 การแข่งขันมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชุมพร
7-11 พ.ค. 2555 อบรมเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนสู่ระดับชาติและนานาชาติ กกท.หัวหมาก
14-18 พ.ค. 2555 อบรมเพื่อพัฒนาผู้ตัดสินสู่ระดับชาติและนานาชาติ กกท.หัวหมาก
25-27 พ.ค. 2555 World Female Championships 2012 ญี่ปุ่น
22 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2555 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ภูเก็ต
31 พ.ค.-3 มิ.ย. 2555 Asian Junior Championships 2012 คาซัคสถาน
5-8 มิ.ย. 2555 Asian Cadet Championships 2012 คีกิสสถาน
14-17 มิ.ย. 2555 Southeast Asian Wrestling Championships 2012 สุพรรณบุรี
20-30 มิ.ย. 2555 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 อุบลราชธานี
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกระดับภาค ยังไม่กำหนด
6-8 ก.ค. 2555 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ ภาคกลาง ปทุมธานี
22-31 ก.ค. 2555 การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 สพล.อุดรธานี
มวยปล้ำสัญจร 4 ศูนย์ภูมิภาค
5-8 ส.ค. 2555 อบรมและสอบเป็นผู้ตัดสิน (NEW) ระดับนานาชาติ FILA คีกิสสถาน
21-26 สิงหาคม 2555 World Cadet Wrestling Championships 2012 AZE
4-9 ก.ย. 2555 World Junior Wrestling Championships 2012 ไทย
10-11 ก.ย. 2555 World Beach Wrestling Junior – Woman Senior Championships 2012 ไทย
10-11 ต.ค. 2555 อบรมผู้ตัดสินใหม่ประจำปี 2555 นครศรีธรรมราช
12-14 ต.ค. 2555 การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2555 นครศรีธรรมราช
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกระดับภาค
 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 เชียงใหม่
อบรมผู้ฝึกสอนนานาชาติของสหพันธ์ฯ ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้

***หมายเหตุ: อาจมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม***