PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

จดหมายข่าวสมาคมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2560 – การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33

จดหมายข่าวสมาคมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2560 – การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33

สวัสดีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร สโมสรสมาชิก ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและนักกีฬา ผมใคร่ขอถือโอกาสทักทายทุกท่านผ่านวารสารของสมาคมฯ โดยเฉพาะฉบับนี้เป็นฉบับเดือนมีนาคมของปี 2560

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ รวมทั้งการประชุมใหญาสามัญประจำปี 2559 สมาคมใคร่ขอขอบคุณ ท่านรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เสนีย์ นิลทจันทร์ เจ้าของสถานที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงแข็งขัน

อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2560

Share "จดหมายข่าวสมาคมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2560 – การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33" via