PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

จดหมายข่าวสมาคมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – ISO 9001 : 2008 มุ่งสู่ 9001 : 2015

จดหมายข่าวสมาคมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – ISO 9001 : 2008 มุ่งสู่ 9001 : 2015

สวัสดีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร สโมสรสมาชิก ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและนักกีฬา ผมใคร่ขอถือโอกาสทักทายทุกท่านผ่านวารสารของสมาคมฯ โดยเฉพาะฉบับนี้เป็นฉบับเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2560
ฉบับนี้ผมขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาสมาคมได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2005 ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การตรวจประเมินผ่านไปได้ด้วยดี

อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Share "จดหมายข่าวสมาคมกีฬามวยปล้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – ISO 9001 : 2008 มุ่งสู่ 9001 : 2015" via