PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่โดย United World Wrestling

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่โดย United World Wrestling

ตามที่สหพันธ์กีฬามวยปล้ำนานาชาติ (UWW) ได้มีการปรับปรุงกติกาบางส่วนขึ้นมาใหม่ของประเภท
Greco–Roman และ Freestyle ให้กับประเทศสมาชิกได้นำกติกาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นับตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

การแข่งขัน Greco – Roman ทุกรุ่นอายุ

 1. การกระทำที่ผิดกติกา ให้ Caution“O”คู่แข่งขันได้ 2 คะแนน
  เช่น ใช้ศีรษะชน ฟาล์วขา (ทั้งฝ่ายรุกละฝ่ายรับ) จับต่ำกว่าสะเอว จับชุดแข่งขัน บิดข้อมือ หนีออกจากเบาะ หนีการจับยึด ฯลฯ
 2. Grand amplitude ลงสู่ท่าอันตราย ได้ 5 คะแนน
 3. ทุ่มท่าอื่นๆ ลงสู่ท่าอันตรายได้ 4 คะแนน
 4. การทุ่มท่าอื่นๆ (รวมทั้ง Grand amplitude) ไม่ลงสู่ท่าอันตรายได้ 2 คะแนน
 5. ผลักคู่ต่อสู้ออกนอกเบาะจะไม่ได้คะแนนและจะถูกเตือน Attentoin
 6. ฝ่ายรุกเข้ากระทำการจับยึด แล้วก้าวเท้าออกนอกเบาะจะไม่ถูกทำโทษ
 7. นักกีฬาที่ก้าวเท้าออกนอกเบาะ เสีย 1 คะแนน เหมือนเดิม
 8. นักกีฬาฝ่ายป้องกันในท่า Parterre ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายรุกทำการจับยึด ห้ามพับศอกป้องกันการจับยึด
  พับศอกชิดเข่าเพื่อป้องกันการจับยึด ผู้ตัดสินจะต้องเตือนนักกีฬาฝ่ายป้องกันให้ “Open” ด้วยเสียงดังหากนักกีฬาฝ่ายรับยังไม่ปฏิบัติตาม ให้ “O” และให้ 2 คะแนน กับคู่แข่งขัน และเริ่มแข่งขันต่อในท่า Parterre
 9. ทุกท่าของ Gut wrench ฝ่ายรุกจะได้ 2 คะแนน ไม่ว่าฝ่ายรับจะแขนตึงหรือไม่

การพิจารณา Passivity สำหรับ Greco-Roman ในแต่ละรุ่นอายุ
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง 3 “O”และถูกปรับเปลี่ยนเป็น Disquralify แต่ยังคงให้ “O” กรณีหนีออกจากเบาะ หนีการจับยึด และฟาล์วในลักษณะอื่นๆ
กรณีนักกีฬาบล็อกคู่ต่อสู้โดยใช้ศีรษะดันที่อก,ประสานนิ้วมือ,เลี่ยงในการใช้ Chest to Chest ซึ่งแต่ละรุ่นอายุ ดังนี้

Senior

 1. ครั้งที่ 1 เตือนนักกีฬา ด้วยเสียงอันดังโดยไม่หยุด
 2. ครั้งที่ 2 Passivity กับนักกีฬาที่ไม่พยามต่อสู้และให้ฝ่ายรุกเลือกเล่นในท่ายืน หรือท่า Parterre
 3. ครั้งที่ 3 กระทำเช่นเดียวกับครั้งที่ 2 และให้ฝ่ายรุก1 คะแนน
 4. ครั้งต่อไปให้กระทำเช่นเดียวกับ ครั้งที่ 3

คะแนน 0:0 การขาน Passivity ครั้งที่ 3 ต้องกระทำก่อนเวลา 4:30 นาที

School boys /Cadets / Junior/U-23
ยกเลิกการทำท่า Parterre จาก Passivity ให้กระทำดังต่อไปนี้

 1. ครั้งที่ 1 เตือนนักกีฬาที่ Passivity โดยใช้ศัพท์ของผู้ตัดสิน เตือนโดยไม่หยุดการแข่งขัน
 2. ครั้งที่ 2 ผู้ตัดสินเตือนและชูมือเพื่อขอ Passivity โดยไม่หยุดการแข่งขันหาก Mat chairmanหรือ Judge เห็นด้วยให้ชูมือ และขาน Passivity (blue/red)
 3. ครั้งที่ 3 ผู้ตัดสินเตือนและชูมือ Passivity จาก Mat หรือ Judge และให้ 1 คะแนน กับคู่ต่อสู้โดยไม่หยุดการแข่งขัน
 4. ให้ยกเลิก “P” และเริ่มใหม่ทุกสองครั้งของ “P”และคู่ต่อสู้จะได้ 1 คะแนน

กติกาปรับปรุงใหม่ ของ Freestyle

 1. การ Gut Wrench หรือทุกการหมุน (Rolling) จะได้ 2 คะแนน
 2. ยกเลิกฝ่ายรุกไม่ทำสะพานคอเสีย 1 คะแนน
 3. กรณีนักกีฬาฝ่ายรุกก้าวเท้าออกนอกเขตการปล้ำ (Zone )
 4. ถ้าฝ่ายรุกทำเทคนิคและได้คะแนนให้คะแนนตามท่าเทคนิค
  – ถ้าฝ่ายรุกไม่ได้คะแนน ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดการแข่งขันให้คู่ต่อสู้ 1 คะแนน
  – ถ้านักกีฬาฝ่ายรุก ยกคู่ต่อสู้จากท่า Parterreควบคุมได้สมบูรณ์ และก้าวออกนอกสนามโดยทำคะแนนไม่ได้ ฝ่ายรุกจะไม่เสียคะแนน
 5. การผลักคู่ต่อสู้ออกนอกสนาม จะถูกเตือน และไม่ได้คะแนน
 6.  การก้าวออกนอกสนามลักษณะอื่น ยังเสีย 1 คะแนนเหมือนเดิม

รายชื่อคณะผู้จัดทำปรับปรุงกติกา

 1. นายจรงค์ ชายเกตุ
 2. นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล
 3. นายนิธิกร คล้ายสุวรรณ
 4. นายจีราวุธ วิเชียร
 5. นายวรเมธ แสงแก้ว

Share "กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่โดย United World Wrestling" via