ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา-บุคลากรทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2559

กองทุนพัฒนาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัคร นักกีฬา-บุคลากรกีฬาที่มีผ…

Read  

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬามวยปล้ำตัวแทนทีมชาติไทย

ตามที่สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์มวยปล้ำนานาชาติ (UWW) ให้เป็นเ…

Read  

ระเบียบการกีฬาแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ในวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559 http://w…

Read  

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน Asian Senior Wrestling Championships 2016

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดก…

Read  

สมาคมฯส่งวิทยากรเรื่องฝ่ายจัดการแข่งขันมวยปล้ำและกติกามวยปล้ำฉบับปรับปรุงใหม่ให้แก่สมาคมกีฬามวยปล้ำประเทศอินโดนิเชีย

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้ส่งบุคลากร คือ นายจีราวุธ วิเชียร เป็นวิทยากรในการอบรม…

Read  

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬามวยปล้ำปฏิบัติหน้าที่รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ตัดสินสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่รายการกีฬานักเรียนนัก…

Read