PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

tab04

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต เป็นเป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรกำหนดไว้ในการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ได้แก่ กีฬามวยปล้ำของไทยเติบโตจากท้องถิ่น นักกีฬามีความมั่นคง ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ “นำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬามวยปล้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สมาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล กีฬามวยปล้ำแพร่หลายทุกภูมิภาคนักกีฬาและบุคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำ

Frame Right

tab02     อ่านข่าวสารทั้งหมด

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน

Asian Senior Wrestling Championships 2016 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน Asian Senior Wrestling Championships 2016
Read more

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่โดย UWW

ตามที่สหพันธ์กีฬามวยปล้ำนานาชาติ (UWW)ได้มีการปรับปรุงกติกาบางส่วนขึ้นมาใหม่ของประเภท Greco – Roman และFreestyle ให้กับประเทศสมาชิกได้นำกติกาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
Read more

ตรวจสนามเตรียมความพร้อมการแข่งขันมวยปล้ำ

Asian Senior Wrestling Championships 2016 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมานายกสมาคกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย และ Dr.Chang kew kim (AAWC President)
Read more

tab03

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยชิงแชมป์เอเชียเพื่อพัฒนานักกีฬาไทย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง

“นอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศไทย ยังช่วยให้นักกีฬาไทยได้ศึกษาเทคนิคจากนักกีฬามวยปล้ำระดับโลกที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย”

bar-relate